Installatiehandleiding. MyCorsa NxT - PDF Free Download (2024)

Transcriptie

1 Installatiehandleiding MyCorsa NxT

2 Documentversionering Versie Datum Omschrijving Toevoeging openen EML bestanden in Outlook 2007 in het hoofdstuk 'Kennisbank' Toevoeging Office 2016 ondersteuning MyCorsa NxT Office Add-in Wijzigingen MyCorsa NxT via het internet beschikbaar stellen Alle rechten zijn strikt voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd zonder schriftelijk toestemming vooraf van BCT. Locatie \\filer001\afdeling$\software Development & Deployment\_Public\HM Projecten\Technische documentatie Engineering\Handleiding\MyCorsa NxT - NLD\MyCorsa NxT.hmxp Installatiehandleiding MyCorsa NxT

3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Randvoorwaarden 5 3. Benodigde bestanden plaatsen 7 4. OpenEdge WebSpeed installeren Basisinstallatie Service Pack installatie Hotfix installatie OpenEdge WebSpeed configureren WebSpeed Agent PF bestand Nieuwe WebSpeed Broker De WebSpeed Broker starten IIS configuratie IIS: 32-bits mode inschakelen IIS: Virtuele map en wsisa.dll instellen IIS: Server Side Caching uitschakelen IIS: Documenten uploaden HTTPS HTTPS: IIS aangeven dat een certificaat gemaakt moet worden HTTPS: Certificaat aanmaken HTTPS: Certificaat goedkeuren HTTPS: Certificaat downloaden HTTPS: Certificaat aan site toevoegen Bestandssysteem rechten Corsa Configuratie Fast Logon configuratie Fast Logon: IIS inrichten Fast Logon: Instellingen op de werkplek Internet Explorer Mozilla Firefox Fast Logon: Corsa Configuratie Netwerk gebruiker koppelen aan Corsa Office integratie MyCorsa NxT Office Add-in 69 Installatiehandleiding MyCorsa NxT Inhoud

4 Registersleutels Visual Studio Tools for Office (VSTO) Installeren met de wizard Installeren met een opdrachregel Configuratie bestand Collectieve registratie Geforceerde browserkeuze Proxyserver Logging MyCorsa NxT beschikbaar stellen via het internet Migratie van MyCorsa WebAccess naar MyCorsa NxT Updaten Bijlagen MyCorsa NxT kennisbank MyCorsa NxT via internet: Veelgestelde vragen MyCorsa NxT Office Add-in kennisbank 90 Installatiehandleiding MyCorsa NxT Inhoud

5 1. Inleiding In deze handleiding wordt de installatie en technische configuratie van MyCorsa NxT toegelicht. MyCorsa NxT is een alternatief voor MyCorsa met als belangrijke verschil dat MyCorsa NxT vanuit een webbrowser wordt gebruikt. In onderstaande afbeelding ziet u hoe MyCorsa NxT een verbinding maakt met de Progress OpenEdge WebSpeed broker. Schematische weergave van MyCorsa NxT MyCorsa NxT is de opvolger en tevens vervanger van MyCorsa WebAccess en is beschikbaar vanaf de release. MyCorsa NxT is net als MyCorsa WebAccess afhankelijk van de gebruikte Corsa release. Dit betekent dat MyCorsa NxT bijvoorbeeld niet kan worden gebruikt in combinatie met de release. Deze handleiding kan grofweg worden verdeeld in zes delen: OpenEdge WebSpeed installeren en configureren Internet Information Services (IIS) configureren Corsa configureren Fast Logon configureren Microsoft Office integratie installeren en configureren Migratie van MyCorsa WebAccess naar MyCorsa NxT Installatiehandleiding MyCorsa NxT Inleiding 4

6 2. Randvoorwaarden Voor een succesvolle installatie van MyCorsa NxT, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Hardware vereisten De hardware vereisten (minimale CPU, geheugen e.d.) zijn opgenomen in het 'Softwarerollen document' en worden niet verder toegelicht. Software vereisten Voor een installatie van MyCorsa NxT zijn de volgende software componenten noodzakelijk. Software Versie Microsoft.NET Framework 3.5 ( t/m ) 4.0 (2016 release en hoger) Corsa release Microsoft IIS features of hoger Common HTTP Features o Static Content o Default Document o Directory Browsing o HTTP Errors Application Development o ASP.NET (3.5 in het geval van IIS 8.0 of hoger) o.net Extensibility (3.5 in het geval van IIS 8.0 of hoger) o ISAPI Extensions o ISAPI Filters Health and Diagnostics o HTTP Logging o Request Monitor Security o Basic Authentication o Windows Authentication o Request Filtering Performance o Static Content Compression Management Tools o IIS Management Console o IIS 6 Management Compatibility IIS 6 Metabase Compatibility IIS 6 WMI Compatibility IIS 6 Scripting Tools Browser Verder moet bij het gebruik van IIS 7.0 ook het IIS 7.0 Administration Pack zijn geïnstalleerd, met deze tool kan Request Filtering worden ingesteld in IIS. De tool is te downloaden vanaf administration-pack. Vanaf IIS 7.5 (Windows 2008 R2) is deze add-on geïntegreerd in de basisinstallatie van IIS. Zie het 'Corsa 7.2 Availability Document' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Randvoorwaarden 5

7 Software Microsoft Office Versie Zie het 'Corsa 7.2 Availability Document' Service account MyCorsa NxT is een service applicatie die als Windows Service actief is op één van de Corsa servers. Omdat het een Windows Service betreft die met diverse besturingssysteemfuncties werkt, is het noodzakelijk om gebruik te maken van een zogenaamd Service Account. Het Service Account is een lokale gebruiker (of een netwerkgebruiker), die in de Local Administrator groep zit. Doordat de gebruiker in de Local Administrator groep zit, heeft deze in de meeste gevallen voldoende rechten om op een correcte manier met het lokale besturingssysteem te werken. In enkele gevallen komt het nog voor dat een Local Administrator de onderstaande rechten niet heeft. Deze rechten zijn noodzakelijk voor de processen en moeten daarom toegekend zijn aan het Service Account: Administrator Log on as a service Log on as a batch job Act as part of the operating system Increase quotas (of Adjust memory quotas for a process) Create a token object Replace a process level token Installatiehandleiding MyCorsa NxT Randvoorwaarden 6

8 3. Benodigde bestanden plaatsen Voordat u daadwerkelijk kunt beginnen met de instalatie en configuratie van MyCorsa NxT, worden eerst de benodigde mappen en bestanden op de server geplaatst. 1. U kunt de benodigde mappen aanmaken met behulp van de door BCT uitgeleverde standaard-mappenstructuur. Open het.sfx bestand genaamd BCT folder structure (UTF-8, and higher).exe en pak de inhoud uit naar de locatie waarin de mappenstructuur moeten worden aangemaakt, bijvoorbeeld 'D:\'. Het uitpakken van de directorystructuur 2. Voor MyCorsa NxT moeten de mappen Static en Templates in de '3tier\src<omgeving>' worden geplaatst. Open het SFX bestand genaamd webnxt_<release>.exe (bijvoorbeeld webnxt_ exe) en pak deze uit naar de map '3tier\src<omgeving>' (bijvoorbeeld D:\bct\tds\3tier\srcprod) Installatiehandleiding MyCorsa NxT Benodigde bestanden plaatsen 7

9 Na het uitpakken van het SFX bestand zijn de bestanden terug te vinden in de mappen '3tier\src<omgeving>\Static' en de '3tier\src<omgeving>\Templates'. Als u gebruik maakt van de Corsa 7.2 UTF-8 standaard-mappenstructuur kunt u stap 3 overslaan, de benodigde bestanden bevinden zich dan al op de juiste plaats. 3. Het is mogelijk om aangepaste foutmeldingen weer te laten geven in plaats van de standaard OpenEdge WebSpeed foutmeldingen. Voer hiervoor de volgende stappen uit: Plaats het bestand 'wscuserr.txt' in de werkmap van Progress OpenEdge (bijvoorbeeld 'D:\bct\log\3party \progress\openedge') Plaats het bestand 'errormsg.css' in de scripts map van OpenEdge WebSpeed (bijvoorbeeld 'D:\bct\tds\3tier \webaccess\scripts') Installatiehandleiding MyCorsa NxT Benodigde bestanden plaatsen 8

10 4. OpenEdge WebSpeed installeren Tijdens de installatie van de OpenEdge AppServer wordt standaard ook OpenEdge WebSpeed geïnstalleerd. Volg de stappen in de volgende paragrafen als OpenEdge WebSpeed toch nog moet worden geïnstalleerd. Zorg er na de installatie voor dat dezelfde gebruiker is gekoppeld aan de Corsa/Document Server en de Progress AdminService. 4.1 Basisinstallatie In onderstaande afbeeldingen wordt de installatie van de Progress OpenEdge AppServer stap voor stap toegelicht. Start de installatie met een dubbelklik op het bestand Setup.exe. 1. Klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 9

11 2. Vul het 'Serial Number' en de 'Control Numbers' in, klik op 'Accept' en vervolgens op 'Next' Let op! In deze paragraaf wordt alleen de installatie van Progress OpenEdge AppServer toegelicht. Als meerdere componenten moeten worden geïnstalleerd, voegt u deze met behulp van een licentie in bovenstaand venster toe. 3. Wijzig eventueel de installatiemap en klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 10

12 4. Wijzig eventueel ook deze installatiemap en klik op 'Next' 5. Kies de optie 'Complete' en klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 11

13 6. Deselecteer de optie 'OpenEdge Adapter for Sonic ESB' en selecteer de optie 'WebSpeed with Local Web Server'. Klik op 'Next' 7. Klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 12

14 8. Vul de gegevens in zoals weergegeven en klik op 'Next' 9. Klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 13

15 10. Selecteer de taal 'English - International' in het menu 'Default Language'. Klik op 'Next' 11. Selecteer de weergegeven opties en klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 14

16 12. Klik op 'Next' 13. De belangrijkste installatie-instellingen worden getoond. Klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 15

17 - De installatie wordt nu uitgevoerd - Gedurende de installatie kan deze melding worden getoond. Kies de optie 'Run program' - Gedurende de installatie kan deze melding worden getoond. Kies de optie 'Run program' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 16

18 14. Klik op 'Finish' om de installatie te voltooien 15. Kies 'Yes, I want to restart my computer now.' en klik op 'Finish' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 17

19 4.2 Service Pack installatie In onderstaande afbeeldingen wordt de installatie van het Progress Service Pack stap voor stap toegelicht. Start de installatie met een dubbelklik op het bestand Setup.exe. 1. Klik op 'Yes' 2. Klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 18

20 3. Klik op 'Next' 4. Klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 19

21 - De installatie wordt nu uitgevoerd 5. Klik op 'Finish' 4.3 Hotfix installatie Bij enkele Corsa releases is het noodzakelijk om een Progress OpenEdge Hotfix te installeren. Controleer in het Corsa 7.2 Availability Document of er voor de Corsa release een Progress OpenEdge Hotfix noodzakelijk is. OpenEdge 10.2B Service Pack 7 Hotfix 27 Let op: deze hotfix hoeft niet geinstalleerd te worden als OpenEdge 10.2B Service Pack 8 geinstalleerd is. In OpenEdge 10.2B Service Pack 7 is een bug aangetroffen die ervoor kan zorgen dat als in MyCorsa NxT een PDFbestand met specifieke karakters wordt geüpload, het origineel in Corsa corrupt raakt en dus ook niet meer wordt getoond. Daardoor kan er ook geen goed archiefdocument worden gemaakt en getoond. Voor meer informatie zie ook Om dit probleem te voorkomen en/of te verhelpen moet een hotfix van de wsisa.dll worden geplaatst. Volg hiervoor de onderstaande stappen: 1. Controleer het versienummer van de wsisa.dll in de map die tijdens de installatie is aangegeven als de 'Web Server Script Directory' (standaard 'D:\bct\tds\3tier\webspeed\scripts\wsisa.dll'). Het versienummer van de gepatchte versie is ' '. Indien het versienummer lager is, moet deze worden vervangen door de nieuwere versie. Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 20

22 2. Ga naar de 'scripts' map (zie punt 1) en hernoem de oude wsisa.dll naar wsisa.dll.old. 3. Plaats de nieuwe wsisa.dll. 4. Voer een restart van IIS uit (open een Command Prompt met de optie 'Run as administrator' en voer het commando 'iisreset' uit). OpenEdge 10.2B Service Pack 8 Hotfix 16 Volg onderstaande stappen om de installatie van OpenEdge 10.2B Service Pack 8 uit te voeren: 1. Controleer het versienummer van de wsisa.dll in de map die tijdens de installatie is aangegeven als de 'Web Server Script Directory' (standaard 'D:\bct\tds\3tier\webspeed\scripts\wsisa.dll'). Het versienummer van de gepatchte versie is ' '. Indien het versienummer lager is, moet deze worden vervangen door de nieuwere versie. Als het versienummer gelijk is, controleer dan de Product Version. Deze dient ' ' te zijn. 2. Ga naar de 'scripts' map (zie punt 1) en hernoem de oude wsisa.dll naar wsisa.dll.old. 3. Plaats de nieuwe wsisa.dll. 4. Voer een restart van IIS uit (open een Command Prompt met de optie 'Run as administrator' en voer het commando 'iisreset' uit). 5. Stop vervolgens de Progress OpenEdge AdminService 6. Pak het archiefbestand 'PROGRESS_OPENEDGE_10.2B0816_WIN.zip' uit in de installatiemap van Progress OpenEdge. Overschrijf de bestaande bestanden als hierom gevraagd wordt. 7. Start de Progress OpenEdge AdminService of herstart de machine. Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed installeren 21

23 5. OpenEdge WebSpeed configureren 5.1 WebSpeed Agent PF bestand In het WebSpeed Agent PF bestand moeten de parameters cpinternal en cpstream worden gewijzigd naar de waarde utf-8. De naam van het WebSpeed Agent PF bestand is meestal als volgt opgebouwd: ws_<omgevingsnaam>.pf, bijvoorbeeld: ws_prod.pf. Als u gebruik maakt van de bestanden uit de Corsa 7.2 UTF-8 mappenstructuur zijn deze parameters al voorzien van de juiste waarden. Parameter cpinternal cpstream Waarde utf-8 utf Nieuwe WebSpeed Broker In onderstaande stappen wordt het aanmaken van een nieuwe WebSpeed Broker met de Progress Management Studio toegelicht. Selecteer om te beginnen Start Management Console, uw webbrowser wordt nu geopend. 1. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Standaard zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord 'Admin' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed configureren 22

24 2. Klik op 'Resources' 3. Selecteer 'OpenEdge' en vervolgens rechts op 'Resources', 'New', 'WebSpeed' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed configureren 23

25 4. Vul de naam van de nieuwe Progress WebSpeed Brok er in en klik op 'Save'. Klik vervolgens in het tab blad Broker op 'Edit' en wijzig onderstaande instellingen: Veldnaam Waarde Auto start Ingeschakeld Port number Een vrij poortnummer (bijvoorbeeld 3050) Operating Mode Stateless Registration mode Register-LocalHost Broker logging level Error Only Append to broker log file Ingeschakeld Broker log file threshold size Maximum number of log files 3 Enable dynamic property updates Ingeschakeld Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed configureren 24

26 5. Klik op 'Save' en navigeer naar het tabblad Agen t. Klik op 'Edit'. Wijzig de volgende instellingen: Veldnaam Server startup parameters PROPATH Waarde Vul de volgende waarde in: "-p web\objects\web-disp.p -weblogerror -pf {LOCATIE VAN DE CORSA WEBSPEED BROKER PF FILE}" BCT kan een standaard.pf-bestand aanleveren. Open dit.pf-bestand met een tekstverwerker en pas hierin alleen de database-connectiestring aan. Vul het volgende in vóór de parameters die standaard zijn ingevuld, vervang hierbij de tekst {SRC_MAP} door de locatie waar de.pl-bestanden staan. Server application mode Server logging level Append to server log file {SRC_MAP}\upd7.pl;{SRC_MAP}\trig7.pl;{SRC_MAP}\vartab7.pl;{SRC_MAP} \vadres7.pl;{src_map}\dim7.pl;{src_map}\webnxt.pl;{src_map} \case7.pl;{src_map}\pab7.pl;{src_map}\std7.pl;{src_map}\as7.pl; {SRC_MAP}\tools7.pl; De standaardwaarde van dit veld begint dus ná de tekst "..tools7.pl". Production Error only Geselecteerd Server log file threshold size Maximum number of log files 3 Debug mode Execution Time Limit 300 Disabled Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed configureren 25

27 Veldnaam File upload directory Binary upload max size Waarde {WORK_DIRECTORY}\Upload (vervang {WORK_DIRECTORY} door de variabele of door de log map van Progress OpenEdge, bijvoorbeeld 'D:\bct\log\3party\progress\openedge'). Let op: zorg ervoor dat deze uploadmap bestaat én dat de gebruiker die is gekoppeld aan de AdminService hier voldoende lees- en schrijfrechten heeft release: (=100 MB) release en hoger: de waarde in bytes die in de Corsa Management Console, in het tabblad 'Logical Devices' is ingevuld bij de optie 'Max. file size for processing'. Indien de 'Max. file size for processing' optie is uitgeschakeld, dan kan men ' ' invullen bij 'Binary upload max. size'. Als Oracle het gebruikte database-platform is, voeg dan in de tabkaart Environment Variables de volgende waardes toe: NLS_SORT=BINARY NLS_LANG=.AL32UTF8 NLS_COMP=BINARY Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed configureren 26

28 5.3 De WebSpeed Broker starten Selecteer aan de linkerkant van het scherm de zojuist aangemaakte broker en klik vervolgens op 'Broker Control' om de broker te kunnen starten. De optie 'Broker Control' Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed configureren 27

29 De broker starten Installatiehandleiding MyCorsa NxT OpenEdge WebSpeed configureren 28

30 6. IIS configuratie Voordat u MyCorsa NxT kunt gaan gebruiken, moeten een aantal IIS-instellingen worden aangepast. Deze aanpassingen worden in de volgende paragrafen toegelicht. Let op! MyCorsa NxT maakt gebruikt van wsisa.dll als WebSpeed Messenger, dit in tegenstelling tot MyCorsa WebAccess dat gebruikt maakt van cgiip.exe. Een WebSpeed Messenger wordt gebruikt voor het vertalen van web-requests naar WebSpeed-requests. U kunt hierover meer informatie vinden in het document 'Progress OpenEdge 10 - WebSpeed Essentials', waaruit onderstaande tekst afkomstig is: The Messenger runs on a Web server as a CGI or equivalent process (depending on the Web server type) and acts as the gateway and translator between Web requests and responses on the Web server side and the corresponding WebSpeed requests and responses on the Transaction Server side. Like the AppServer, the WebSpeed Transaction Server can have a controlling NameServer configured to provide server-level fault tolerance with multiple Transaction Servers supporting the same application service. The WebSpeed Transaction Server and Messenger each rely on the Unified Broker framework for configuration and administration. 6.1 IIS: 32-bits mode inschakelen In onderstaande stappen wordt uitgelegd welke aanpassingen moeten worden gedaan om MyCorsa NxT te gebruiken op een 64-bit besturingssysteem. Start vanuit het menu Start Administrative Tools de 'Internet Information Services (IIS) Manager' op. 1. Open de boomstructuur van de machinenaam (in het voorbeeld TDSDEMO). Selecteer 'Application Pools' en klik met de rechtermuisknop op 'DefaultAppPool'. Kies voor 'Advanced Settings...' Alle producten die in relatie staan met Corsa worden standaard geïnstalleerd onder 'DefaultAppPool'. Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 29

31 2. Stel de optie 'Enable 32-Bit Applications' in op 'True'. Klik op 'OK' en sluit de 'Internet Information Services (IIS) Manager' 3. Ga naar het 'Start'-menu en klik met de rechter muisknop op 'Command Prompt'. Kies voor de optie 'Run as administrator' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 30

32 4. Controleer of in de titelbalk van het venster de tekst 'Administrator: Command Prompt' staat. Vul vervolgens het commando 'iisreset' in. Bevestig met een druk op 'Enter' 5. Sluit het venster. IIS is nu ingesteld op 32-bit modus voor de 'DefaultAppPool' 6.2 IIS: Virtuele map en wsisa.dll instellen In deze paragraaf wordt uitgelegd welke virtuele directories moeten worden aangemaakt en welke instellingen hierbij moeten worden aangepast. Klik met de rechter muisknop op 'Deze Computer' en klik vervolgens op 'Beheren'. Het venster Server Manager wordt getoond. Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 31

33 1. Navigeer in de boomstructuur via 'Roles' naar 'W eb Server (IIS)' en 'Internet Information Service Manager'. Klik op de machinenaam en vervolgens op 'Sites'. Klik vervolgens met de rechter muisknop op 'Default Web Site' en selecteer 'Add Virtual Directory...' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 32

34 2. Vul in veld 'Alias' het woord 'scripts' in. Klik op de bladerknop [...] van het veld 'Physical path '. Navigeer naar de map 'D:\bct\tds\3tier\webaccess\scripts' en klik op 'OK' 3. Klik in de linkerkolom op de 'scripts' map en du bbelklik vervolgens op 'Handler mappings' in de middelste kolom Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 33

35 4. Dubbelklik op 'ISAPI-dll' 5. Geef de locatie op van wsisa.dll Veldnaam Request path Waarde *.dll Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 34

36 Veldnaam Module Executable Name Waarde IsapiModule Navigeer naar de installatiemap van wsisa.dll. Standaard wordt dit bestand geïnstalleerd in de map die tijdens de Progress OpenEdge installatie wordt ingevoerd als 'Web Server Script directory'. Standaard is dit 'D:\bct\tds\3tier\webaccess\scripts\wsisa.dll'. ISAPI-dll (standaardwaarde die niet kan worden aangepast) Klik vervolgens op de knop 'Request Restrictions' en stel de instellingen als volgt in: 6. Controleer of de optie 'Invoke handler only... is mapped to' is ingeschakeld en de optie 'File' is aangevinkt. Ga vervolgens naar het tabblad 'Verbs' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 35

37 7. Controleer of de optie 'All verbs' is aangevinkt. Ga vervolgens naar het tabblad 'Access' 8. Controleer of de optie 'Specify the access requi red by the handler' is ingesteld op 'Execute'. Klik vervolgens twee keer op 'OK' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 36

38 9. Klik op 'Yes' bij de vraag of de zojuist aangema akt ISAPI extensie toegevoegd moet worden aan de 'Allow list' van IIS 10. Selecteer 'ISAPI-dll' en klik aan de rechterzijde op 'Edit Feature Permissions...' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 37

39 11. Controleer of de 'Read', 'Script' en 'Execute' opties zijn aangevinkt en klik op 'OK' De WSISA WebSpeed Messenger is nu op de juiste manier ingesteld voor het gebruik van MyCorsa NxT. De volgende stap is het aanmaken van de virtuele map voor de Static bestanden van MyCorsa NxT. Voer hiervoor onderstaande stappen uit. 12. Klik op de machinenaam en vervolgens op 'Sites'. Klik vervolgens met de rechter muisknop op 'Default Web Site' en selecteer 'Add Virtual Directory...' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 38

40 13. Voer bij 'Alias' de waarde 'webxs_static' in en bij 'Physical path' de locatie van de static map i n (standaard 'D:\bct\tds\3tier\src<omgeving>\static') 14. Na het uitvoeren van stap 13 wordt in de kolom 'Connections' een nieuwe virtuele map weergegeven met de zojuist ingevoerde naam (webxs_static) MyCorsa NxT kan nu worden aangeroepen door onderstaand adres in de webbrowser in te vullen: Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 39

41 naam>/index.html Vervang hierin <machinenaam> door de naam van de machine waarop de WebSpeed broker is aangemaakt. Vervang <broker naam> door de naam van de zojuist aangemaakte WebSpeed broker. 6.3 IIS: Server Side Caching uitschakelen Bij het opvragen van de help-functie van MyCorsa NxT is het belangrijk dat altijd de meest recente bestanden worden getoond. Daarom moet voor de help-map de optie 'server side caching' van IIS worden uitgeschakeld. Het uitschakelen van deze optie kan niet met behulp van de IIS Management Console worden uitgevoerd, maar met het appcmd commando. 1. Open een command prompt (start de command prompt als administrator bij gebruik van Windows 2008). 2. Navigeer naar de map '%WINDIR%\System32\inetsrv'. 3. Voer het volgende commando uit (vervang 'webxs_static' door de naam van de static map zoals deze in IIS is ingesteld): appcmd set config "Default Web Site/webxs_static/help" - section:system.webserver/caching -enabled:false Na het succesvol uitvoeren van het commando wordt onderstaande melding getoond: 4. Voer met het commando 'IISreset' een herstart uit van IIS. 6.4 IIS: Documenten uploaden Om in MyCorsa NxT bestanden te kunnen uploaden is naast enkele instellingen voor de WebSpeed Broker (zie settings 'File upload directory' en 'Binary upload max size' in paragraaf Nieuwe WebSpeed Broker) nog een aanpassing nodig in de instellingen van IIS. Voor het uploaden met MyCorsa NxT is WebzMod.dll niet meer nodig. Open de 'Internet Information Services (IIS) Manager' en navigeer naar de 'Default Web Site'. Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 40

42 1. Open het 'Request Filtering' menu door in de mid delste kolom te dubbelklikken op 'Request Filtering' 2. Ga naar het tabblad 'HTTP Verbs' en klik aan de rechterzijde op 'Edit Feature Settings' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 41

43 3. De waarde voor 'Maximum allowed content length ( Bytes)' moet meer zijn dan de ingestelde uploadgrootte De richtlijn voor het instellen van het veld 'Maximum allowed content length' is om de waarde van veld 'Binary upload max size' (zoals ingesteld bij de WebSpeed broker) te verhogen met 10%. In het voorbeeld is voor de WebSpeed broker (100 MB) ingesteld als 'Binary upload max size', waardoor de 'Maximum allowed content length' in IIS dan op bytes (110 MB) wordt ingesteld. 6.5 HTTPS Het is mogelijk om MyCorsa NxT te installeren onder een HTTPS protocol in plaats van een HTTP protocol. De installatie wordt beschreven in de volgende paragrafen. Er moet ook aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zo moeten op het netwerk minimaal de Certificate services worden geïnstalleerd. In Windows 2008 maken deze deel uit van de Windows Role 'Active Directory Certificate Service'. Op de machine waar de WebService wordt geïnstalleerd moet Microsoft Internet Information Service (IIS) aanwezig zijn en poort 443 mag niet in gebruik zijn. Let op! In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een certificaat wordt toegevoegd dat binnen uw organisatie kan worden gebruikt. Als u gebruik wilt maken van een officieel certificaat van een Microsoft Partner bevelen we u aan de volgende pagina te raadplegen: IIS aangeven dat er een certificaat gemaakt moet worden Allereerst maakt u met behulp van de Web Server Certificate Wizard een aanvraag voor een certificaat. Ga hiervoor eerst naar 'Computer Management'. Let op! Gebruik tijdens de installatie nooit 'localhost'. Gebruik altijd de volledige machinenaam. Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 42

44 1. Klik op de machine waarop het certificaat moet worden aangemaakt (in het voorbeeld is dat 'TDSDEMO') en klik op de optie 'Server Certificates' 2. Klik op de actie 'Create Certificate Request...' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 43

45 3. Vul de gegevens van uw organisatie in en klik op 'Next' 4. Selecteer 'Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider' en Bit length '1024', klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 44

46 5. Selecteer een locatie en bestandsnaam voor de aanvraag van het certificaat en klik op 'Finish' HTTPS: Certificaat aanmaken Het certificaat kan nu worden aangemaakt. Ga met uw webbrowser naar de server waarop de certificaat-store is aangemaakt( Op de Certificaat-server moet nu een certificaat worden aangevraagd. Let op! Bij het aanmaken van een certificaat is het wel toegestaan om 'localhost' te gebruiken. 1. Kies 'Request a certificate' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 45

47 2. Kies 'Advanced certificate request' 3. Kies 'Submit a certificate request using a base- 64-encoded CMC or... ' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 46

48 4. Klik op 'Submit' om het certificaat aan de serve r aan te bieden 5. De bovenstaande melding wordt getoond. Het nummer van 'Your Request Id is...' kan verschillen Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 47

49 6.5.3 HTTPS: Certificaat goedkeuren Het certificaat dat zojuist is aangeboden, moet nu worden geaccepteerd. 1. Selecteer de server waarop het certificaat service is geïnstalleerd: 'Certification Authority' 2. Navigeer naar 'Pending Requests'. Klik met de rechtermuisknop op het certificaat met het Id nummer dat u hebt gekregen. Selecteer de optie 'All Tasks', 'Issue' Het certificaat is nu geaccepteerd. Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 48

50 6.5.4 HTTPS: Certificaat downloaden Ga nu naar de website waarmee u het certificaat hebt aangeboden. Doe dit vanaf de machine waarop u het certificaat wilt gaan installeren. 1. Klik op 'View the status of a pending certificat e request' 2. Selecteer het certificaat dat u hebt aangemaakt (In het voorbeeld "Saved-Request Certificate ("donderdag 24 november :53:39") 3. Selecteer 'DER encoded' en kies voor 'Download c ertificate'. Sla het certificaat op de gewenste loc atie op Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 49

51 6.5.5 HTTPS: Certificaat aan site toevoegen Navigeer naar de locatie waar het certificaat is opgeslagen. Dubbelklik op het bestand om het weer te geven. 1. Klik op de knop 'Install Certificate...' 2. Klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 50

52 3. Klik op 'Next' 4. Klik op 'Finish' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 51

53 5. Klik op 'OK' Ga naar 'Computer Management' en navigeer via 'Internet Information Service' naar de machine waarop het certificaat wordt geïnstalleerd. 6. Klik op de optie 'Server Certificates' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 52

54 7. Selecteer de actie 'Complete Certificate Request...' 8. Selecteer het certificaat en vul een duidelijke en herkenbare ("friendly") naam in. Klik daarna op 'OK' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 53

55 9. Rechtsklik nu op de site waarop het certificaat moet worden ingesteld en kies voor de optie 'Edit B indings...' 10. Klik op 'Add...' 11. Selecteer by 'Type' de optie 'https'. Kies vervolgens bij 'SSL certificate' voor het aangemaakte certificaat en klik daarna op 'OK' gevolgd door 'Close' Installatiehandleiding MyCorsa NxT IIS configuratie 54

56 7. Bestandssysteem rechten In sommige gevallen kan het voorkomen dat MyCorsa NxT niet te benaderen is via de hyperlink (er verschijnt bijvoorbeeld een error 5825: Msngr: the specified service name does not exist or has a bad format). Om dit op te lossen is het noodzakelijk om de rechten op het bestandssysteem te controleren en waar nodig te corrigeren. In onderstaande tabel is opgenomen op welke plaatsen aanvullende rechten nodig zijn. Map \bct\3party\progress\openedge \bct\log\3party\progress\openedge Rechten Read/Execute Write De gebruiker die deze rechten moet krijgen op de hierboven genoemde mappen is afhankelijk van de fast logon instellingen: Indien fast logon is ingesteld dan dienen de geautoriseerde groepen en/of gebruikers deze rechten te ontvangen (veelal behoren deze gebruikers tot de 'authenticated users' groep). Indien fast logon niet is ingeschakeld, dan dient de user die gekoppeld is aan de application pool (standaard wordt de 'DefaultAppPool' gebruikt) deze rechten te ontvangen (veelal is dit de 'NetworkService'). De user die hieraan gekoppeld is, is te achterhalen door 'Application Pools' te selecteren in de IIS Manager. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Bestandssysteem rechten 55

57 8. Corsa Configuratie Voor het gebruik van MyCorsa NxT moeten enkele Corsa parameters worden aangepast, daarnaast moet de gebruikte thumbnailgrootte worden aangepast. Deze handelingen worden in deze paragraaf toegelicht. Corsa parameters De parameter wz_stat moet de waarde bevatten van de map 'static' zoals deze in IIS is ingesteld, voorafgegaan door een '/'. Na het opslaan van de wijziging in de parameter moet de betreffende WebSpeed Broker worden herstart. Parameters worden namelijk gecached, waardoor een herstart nodig is om de wijziging toe te passen. Bijvoorbeeld: de 'static' map is in IIS ingesteld als Virtual Directory met de naam 'webxs_static'. De 'wz_stat' parameter (van de betreffende Corsa-omgeving) dient dan de waarde '/webxs_static' te bevatten. Nadat de wijziging in Corsa is doorgevoerd, wordt de betreffende WebSpeed Broker (bijvoorbeeld ws_prod) herstart. De volgende parameters zijn daarnaast ook interessant en kunnen indien gewenst worden aangepast. Parameter wz_stime wz_flog wz_theme WebXSUrl wz_lgimg Omschrijving Bevat de time-out voor de sessie. Als gedurende het opgegeven aantal minuten geen acties worden uitgevoerd op de site wordt de sessie automatisch gesloten (gebruikers moeten dan opnieuw inloggen). Schakelt het automatisch inloggen Aan dan wel Uit. Hiermee kan het gewenste standaardthema worden ingesteld, gebruikers kunnen deze instelling voor hun persoonlijk aanpassen. Mogelijke waardes: 1 (Redmond thema) 2 (Orange thema) 3 (Dark thema) Bevat de URL naar MyCorsa NxT. Deze optie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het versturen van berichten vanuit Corsa. Het logo dat wordt getoond bij het oproepen van het inlogvenster. Corsa/Document Server instellingen De thumbnailgrootte moet voor MyCorsa NxT worden aangepast. Vanaf de release wordt deze instelling automatisch door de Corsa/Document Server MSI aangepast. Bij een oudere release moet deze instellingen handmatig worden gewijzigd. Verander de standaardinstelling van 'Thumbnail size' in DSThumb van 150 naar 300. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Corsa Configuratie 56

58 Wijzig de Thumbnail size naar '300' indien de Corsa release of ouder wordt gebruikt Installatiehandleiding MyCorsa NxT Corsa Configuratie 57

59 9. Fast Logon configuratie Bij het gebruik van MyCorsa NxT wordt standaard een inlogvenster getoond waarin de Corsa gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd moeten worden. Met behulp van de Fast Logon optie van MyCorsa NxT kunnen gebruikers automatisch inloggen. Om deze optie te kunnen gebruiken moeten enkele instellingen worden aangepast, volg hierbij de stappen zoals beschreven in de volgende paragrafen. Het betreft hier aanpassingen aan de server kant (IIS) en aan de client kant (Corsa en de internetbrowser instellingen). Let op! Fast Login werkt niet op localhost niveau. Gebruik altijd de machinenaam in de hyperlink. 9.1 Fast Logon: IIS inrichten Om automatisch inloggen mogelijk te maken moet Wind ows authenticatie op de Internet Information Server (IIS) worden geactiveerd. Een voorwaarde die Microsoft hieraan stelt is dat clientcomputers en web-server zich in hetzelfde domein bevinden. Voor meer informatie zie library/cc754628(v=ws.10).aspx. Windows authenticatie is een component in IIS dat m ogelijk nog moet worden geïnstalleerd. Open de Server Manager door met de rechter muisknop op 'Deze Computer' te klikken en vervolgens op 'Beheren'. 1. Klik op 'Roles' en voeg een nieuwe rol toe met e en klik op 'Add Role Services' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 58

60 2. Selecteer 'Basic Authentication en 'Windows Authentication'', klik op 'Next' en volg de wizard totdat de optie is geïnstalleerd Ga nu onder Web Server (IIS) Internet Information Services (IIS) Manager naar {MACHINE NAAM} Sites Default Web Sites scripts. 3. Klik op 'Authentication' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 59

61 4. Klik met de rechtermuisknop op 'Anonymous Authentication' kies voor 'Disabled'. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de optie 'Windows Authentication' en kies voor 'Enabled'. Herhaal stap 3 en stap 4 ook de 'webxs_static' map, zodat ook deze map is ingesteld voor 'Windows Authentication'. Vervolgens moet het authenticatietype voor de 'scripts' virtual directory worden aangepast. 5. Klik aan de rechterzijde van het authentication menu op de optie 'Providers' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 60

62 6. Selecteer de 'Negotiate' provider en klik op de knop 'Remove' De authenticatie-methode in IIS is vanaf nu voor de scripts map ingesteld op NTLM. Controleer ook de instellingen van de Default Web Site: het is niet logisch wanneer hier de Basic authentication is ingeschakeld en bij de scripts map de Windows Authentication. Logischer is dan om de Default Website Anonymous authentication te geven, en de scripts map de Windows Authentication. Herstart vervolgens de IIS server om de wijzigingen toe te passen. 9.2 Fast Logon: Instellingen op de werkplek Nadat de instellingen op de server zijn aangepast (zie paragraaf Fast Logon: IIS inrichten) moeten ook op iedere werkplek een aantal instellingen worden gewijzigd om snel inloggen mogelijk te maken. In de volgende paragrafen worden per browser de benodigde instellingen beschreven. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 61

63 9.2.1 Internet Explorer Start Internet Explorer op als administrator en ga naar Internet Opties. Ga naar het tabblad 'Security', selecteer de 'Local intranet' zone en klik op 'Sites' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 62

64 Voeg de locatie of servernaam van MyCorsa NxT toe, klik op 'Add' en vervolgens op 'Close'. Let op! Als in de hyperlink naar MyCorsa NxT naar de hostname wordt verwezen, dan moet de hostname aan de 'Local intranet' zone worden toegevoegd. Indien wordt verwezen naar een IP-adres, dan moet in de 'Local intranet' zone worden verwezen naar het IP-adres. Bij het gebruik van Fast Logon is het van belang dat de verbinding voor lokale adressen (lokale LAN) niet via een proxyserver verloopt. Ga hiervoor in Internet Explorer naar Internet Opties, tabblad Connections en klik op LAN settings. Selecteer de optie 'Bypass proxy server for local addresses' en klik op 'OK' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 63

65 9.2.2 Mozilla Firefox Waar Internet Explorer een algemene instelling heeft om Windows-geïntegreerde authenticatie te activeren, kan dit in Firefox per domein worden ingesteld. De URL van dit domein dient dan ook als vertrouwde URL te worden ingesteld (in een zogenaamde whitelist). Open Firefox en geef het adres about:config op in de adresbalk en druk op Enter. Klik op 'I'll be careful, I promise!' (of 'Ik zal v oorzichtig zijn, dat beloof ik!') Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 64

66 Type in het 'Search' veld 'ntlm' in en dubbelklik o p 'network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris' in het resultaatvenster. Geef vervolgens de MyCORSA NxT server op en klik op 'OK' Na het toepassen van deze instellingen wordt niet meer om authenticatie gevraagd bij het openen van MyCorsa NxT. 9.3 Fast Logon: Corsa Configuratie Een aantal Corsa parameters moeten worden aangepast om met MyCorsa NxT gebruik te kunnen maken van Fast Logon. Let op! Na het aanpassen van de Corsa parameters moet de WebSpeed broker opnieuw gestart worden. Een andere mogelijkheid is het trimmen van de WebSpeed agents om de gewijzigde instellingen toe te passen. wz_flog en wz_publi Standaard stelt u in Corsa via Systeem Installatie Parameters de parameter wz_flog in op waarde 'Ja' en parameter wz_publi op 'Nee'. Als in uw organisatie een grote groep mensen gebruik moet kunnen maken van Corsa (bijvoorbeeld voor het raadplegen van documenten), maar deze niet allemaal een Corsa-gebruikersaccount hebben, kunt u gebruik maken van een public gebruiker. Dit wordt ook vaak toegepast bij externe koppelingen, zodat een andere softwareleverancier gemakkelijk Corsa-documenten kan tonen. Maak hiervoor een "public"-gebruiker aan in Corsa en wijs deze de juiste rechten toe, creëer eventueel ook een personeelslid en geef deze de naam 'Publieke gebruiker'. De parameter wz_flog moet nu de waarde 'Nee' en wz_publi de waarde 'Ja' krijgen. Vervolgens kunt u Fast Logon testen. Open de link naar MyCorsa NxT (deze moet nu verwijzen naar '../index.html' in plaats van '../login.html') en controleer of er automatisch wordt ingelogd. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 65

67 In het geval dat wz_publi op 'Ja' is ingesteld, moe t de naam van de 'public' gebruiker rechtsbovenaan verschijnen wz_fladmins Als de parameter 'wz_flog' is ingesteld op 'Ja' kunt u alleen nog maar met de netwerkgebruiker inloggen in MyCorsa NxT. Om het toch mogelijk te maken om als een andere gebruiker in te loggen, bijvoorbeeld voor applicatiebeheerders kunt u de parameter 'wz_fladmins' gebruiken. Als waarde van deze parameter kunt u een lijst van netwerkgebruikers invoeren, gescheiden door komma's, die wel met verschillende gebruikers moeten kunnen inloggen. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 66

68 9.3.1 Netwerkgebruiker koppelen aan Corsa Als automatisch inloggen voor MyCorsa NxT is ingeschakeld, controleert Corsa eerst of de netwerkgebruiker (bijvoorbeeld 'TestGebruiker') is gekoppeld aan een Corsa-gebruiker. In dit voorbeeld is de Corsa-gebruiker TsT gekoppeld aan de TestGebruiker in Windows (netwerkgebruiker) Is er geen Corsa-gebruiker gekoppeld aan de netwerkgebruiker, dan controleert Corsa of er een Corsa-gebruiker bestaat met dezelfde naam. In dat geval wordt er met de Corsa-gebruiker ingelogd. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 67

69 In dit voorbeeld is de Corsa gebruiker TsT niet aan een Windows gebruiker gekoppeld, maar is er wel ee n Windows gebruiker met dezelfde naam aanwezig In het laatste voorbeeld zal dus worden gecontroleerd of de TsT Windows gebruiker ook in Corsa bestaat. Als dit zo is, zal deze worden gebruikt voor het inloggen in Corsa. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Fast Logon configuratie 68

70 10. Office integratie De Office-integratie voor MyCorsa NxT bestaat uit twee installatiepakketten. Corsa Connector MSI: deze MSI bevat onder andere aanvullende bestanden voor MyCorsa NxT ten behoeve van de volgende zaken: Serverside genereren van Word-documenten Bladwijzerkoppeling Digitale handtekening, ook wel digitale ondertekening genoemd (afbeelding plakken in document) Deze MSI hoeft voor gebruik van MyCorsa NxT alleen te worden geïnstalleerd op de server. Op de client is deze MSI niet nodig, tenzij gebruik wordt gemaakt van Corsa Desktop en/of MyCorsa. MyCorsa NxT Office Add-in: dit installatiepakket bevat de bestanden die de volgende acties mogelijk maken: Opslaan van documenten vanuit Microsoft Word 2007/2010/2013/2016 (32-bit) Opslaan van documenten vanuit Microsoft Excel 2007/2010/2013/2016 (32-bit) Opslaan van s vanuit Microsoft Outlook 2007/2010/2013/2016 (32-bit) Let op! Microsoft Excel en Microsoft Office 2013 ondersteuning is pas beschikbaar vanaf versie 1.9. Microsoft Office 2016 ondersteuning is pas beschikbaar vanaf versie Het MyCorsa NxT Office Add-in installatiepakket hoeft uitsluitend op de client te worden geïnstalleerd en alléén als u de Microsoft Office integratie wilt gebruiken. Als u geen gebruik wilt maken van de 'Opslaan'-knoppen in Microsoft Word en Outlook, dan hoeft u dit installatiepakket ook niet te installeren. U kunt dan altijd nog gebruik maken van de uploadfunctie in NxT, zoals de upload-knop of drag-and-drop functionaliteit, waarvoor geen verdere installatiestappen nodig zijn. De MyCorsa NxT Office Add-in werkt enkel met MyCorsa NxT. Het aansluiten van deze Office Add-in op (My)Corsa is niet mogelijk. Let op! Voor het serverside genereren van Office documenten is geen Microsoft Office installatie op de server noodzakelijk. De gegenereerde Office bestanden worden namelijk weggeschreven in het Microsoft Office OpenXML formaat. De documenten die worden gegenereerd, worden opgeslagen met de extensie DOCX. Een DOCX bestand is een archiefbestand dat bestaat uit meerdere XML bestanden. Wel is een installatie van het Microsoft.NET Framework noodzakelijk op de server. Zie de randvoorwaarden voor de benodigde versie. Het Microsoft OpenDocument formaat wordt standaard ondersteund vanaf Microsoft Office Voor het openen van deze documenten met behulp van eerdere Microsoft Office versies zijn aanvullende add-ons noodzakelijk. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Microsoft kennisbank MyCorsa NxT Office Add-in In deze paragrafen wordt de installatie van de MyCorsa NxT Office Add-in verder toegelicht. Dit installatiepakket hoeft uitsluitend op de client te worden geïnstalleerd en alleen als u de Microsoft Office integratie wilt gebruiken. Let op 1: De MyCorsa NxT Office Add-in kan niet worden geïnstalleerd met behulp van de TDSInstaller. Daarnaast wordt sterk aanbevolen om de Add-in te installeren in de "Program Files" of "Program Files (x86)" map. Zie voor meer informatie de bijlage MyCorsa NxT Office Add-in kennisbank. Let op 2: Vanaf MyCorsa NxT Office Add-in versie is minimaal het Microsoft.NET Framework 4.0 Full Package nodig op elke werkplek waarop de add-in wordt geinstalleerd. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 69

71 Bij het installeren is het mogelijk om de volgende properties aan te passen (Let op! Niet alle properties kunnen in de wizard worden aangepast): Property Standaardwaarde Omschrijving ALLUSERS 1 Deze waarde geeft aan of de instellingen voor alle gebruikers op de machine moeten worden toegepast. De waarde zorgt ervoor dat een repair wordt uitgevoerd van de installer om zo de HKEY_CURRENT_USER registersleutels toe te voegen. Indien de waarde leeg is, wordt de integratie enkel voor de gebruiker die de installatie uitvoert geïnstalleerd. TDSDEFAULT 1 Deze waarde geeft aan of de integratie standaard is ingeschakeld. Met deze optie is het bijvoorbeeld mogelijk om de integratie voor alle gebruikers te installeren maar niet in te schakelen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld via een desktopmanagement-applicatie de integratie voor specifieke gebruikers in te schakelen zonder dat deze de installer hoeven uit te voeren. TDSNXTXML Deze waarde verwijst naar het centrale MyCorsa NxT.configbestand. In deze config worden de MyCorsa NxT webpagina's opgeslagen. Als er geen waarde is ingevuld, wordt lokaal een template-bestand geïnstalleerd. INSTALLDIR %PROGRAM FILES%\BCT Deze waarde verwijst naar de installatiemap van de MyCorsa NxT Office Add-in. Let op! Zie de bijlage MyCorsa NxT Office Add-in kennisbank Registersleutels De MyCorsa NxT installer is ontwikkeld op basis van enkele standaardtechnieken van Microsoft. Één van deze technieken is onder meer het uitvoeren van een 'repair' op het moment dat een nieuwe gebruiker op een machine inlogt waarop de MyCorsa NxT Office Add-in is geïnstalleerd. Tijdens deze repair worden enkele registersleutels toegevoegd onder HKEY_CURRENT_USER. Deze sleutels voegen de integratie toe aan het gebruikersprofiel. De volgende registersleutels worden toegevoegd om de integratie in Microsoft Office mogelijk te maken (op een 64-bit besturingssysteem moet bij de locatie tussen 'SOFTWARE' en 'Microsoft', 'Wow6432Node' worden toegevoegd): Het is gebleken dat deze automatische repair van de MSI niet wordt uitgevoerd bij het gebruik van een Published App binnen Citrix XenApp. Voor meer informatie zie ook Omdat de add-in niet functioneert zonder de HKEY_CURRENT_USER registersleutels, dienen onderstaande registersleutels via bijvoorbeeld GPO geimporteerd te worden. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\myCorsaOutlookAddIn Registersleutel Veldwaarde Omschrijving Description Add-in for saving s in MyCorsa NxT Een korte omschrijving die de Outlook-integratie omschrijft. FriendlyName MyCorsa NxT Outlook Add-in Een duidelijke benaming voor de Outlook-integratie. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 70

72 Registersleutel Veldwaarde Omschrijving LoadBehavior 3 of 2 De waarde van deze registersleutel is afhankelijk van de optie TDSDEFAULT. Als de property 'TDSDEFAULT' op '1' is gezet, staat deze waarde op 3. De waarde 3 geeft aan dat de Office-integratie wordt geladen bij het opstarten van Microsoft Outlook. Als de property 'TDSDEFAULT' niet is ingevuld staat deze waarde op 2. De waarde 2 geeft aan dat de Office-integratie niet wordt geladen bij het opstarten van Microsoft Outlook. Manifest file:///{installatiemap}tds/mycorsa NxT/myCorsaOutlookAddIn.vsto vstolocal Verwijzing naar de locatie van de Outlook-integratie. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 71

73 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\myCorsaWordAddIn Registersleutel Veldwaarde Omschrijving Description Add-in for saving documents in MyCorsa NxT Een korte omschrijving die de Outlook-integratie omschrijft. FriendlyName MyCorsa NxT Word Add-in Een duidelijke benaming voor de Outlook-integratie. LoadBehavior 3 of 2 De waarde van deze registersleutel is afhankelijk van de optie TDSDEFAULT. Als de property 'TDSDEFAULT' op '1' is gezet, staat deze waarde op 3. De waarde 3 geeft aan dat de Office-integratie wordt geladen bij het opstarten van Microsoft Outlook. Als de property 'TDSDEFAULT' niet is ingevuld staat deze waarde op 2. De waarde 2 geeft aan dat de Office-integratie niet wordt geladen bij het opstarten van Microsoft Outlook. Manifest file:///{installatiemap}tds/mycorsa NxT/myCorsaWordAddIn.vsto vstolocal Verwijzing naar de locatie van de Word integratie. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 72

74 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\myCorsaExcelAddIn Registersleutel Veldwaarde Omschrijving Description Add-in for saving Excel documents in MyCorsa NxT Een korte omschrijving die de Outlook-integratie omschrijft. FriendlyName MyCorsa NxT Excel Add-in Een duidelijke benaming voor de Outlook-integratie. LoadBehavior 3 of 2 De waarde van deze registersleutel is afhankelijk van de optie TDSDEFAULT. Als de property 'TDSDEFAULT' op '1' is gezet, staat deze waarde op 3. De waarde 3 geeft aan dat de Office-integratie wordt geladen bij het opstarten van Microsoft Outlook. Als de property 'TDSDEFAULT' niet is ingevuld staat deze waarde op 2. De waarde 2 geeft aan dat de Office-integratie niet wordt geladen bij het opstarten van Microsoft Outlook. Manifest file:///{installatiemap}tds/mycorsa NxT/myCorsaExcelAddIn.vsto vstolocal Verwijzing naar de locatie van de Excel integratie. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 73

75 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\BCT\MyCorsa NxT Naast de eerder genoemde registersleutels worden er ook nog gebruikerspecifieke registersleutels toegevoegd die worden gebruikt voor de communicatie richting MyCorsa NxT. De volgende registersleutels zijn hiervoor van toepassing: Registersleutel Veldwaarde Omschrijving AskForDb 0 Als de waarde van deze sleutel '1' is, wordt bij het communiceren met MyCorsa NxT gevraagd met welke MyCorsa NxT-omgeving verbinding moet worden gemaakt. Deze functie zal vooral door applicatiebeheerders worden gebruikt om bijvoorbeeld te kunnen kiezen tussen een test- en productieomgeving. ConfigFileLocation CurrentEnvironment User Password De locatie van het MyCorsa NxT.config bestand. In dit config bestand worden de mogelijke MyCorsa NxT omgevingen opgegeven. Deze waarde geeft aan welke omgeving standaard wordt gebruikt als een gebruiker een bestand wil opslaan in MyCorsa NxT. Door het instellen van deze waarde kan per gebruiker worden bepaald welke MyCorsa NxT omgeving wordt gebruikt. De gebruikersnaam die wordt gebruikt om verbinding te maken met MyCorsa NxT. Het wachtwoord dat hoort bij de registerwaarde 'User' Visual Studio Tools for Office (VSTO) Visual Studio Tools for Office (VSTO) is een extensie voor Microsoft Office Deze extensie maakt het mogelijk om eenvoudig functionaliteit aan Microsoft Office producten toe te voegen. BCT maakt gebruik van VSTO om Microsoft Word en Outlook te voorzien van de MyCorsa NxT Office Add-in. Om de MyCorsa NxT Office Add-in te kunnen installeren en gebruiken is het installeren van VSTO versie 2010 noodzakelijk. Als u op de betreffende PC beschikt over een internetverbinding dan wordt het installatiepakket automatisch gedownload en geïnstalleerd. Indien u niet over een (werkende) internetverbinding beschikt, dient u het installatiepakket te downloaden en handmatig te installeren. Dit installatiepakket kunt u downloaden vanaf de Microsoft download pagina: Installeren met de wizard De volgende stappen omschrijven een installatie van de MyCorsa NxT Office Add-in. Let op: Sluit Microsoft Office Word en Outlook voordat u begint met de installatie van de MyCorsa NxT Office Add-in Controleer of Visual Studio for Office 2010 runtime is geïnstalleerd. Controleer of u een werkende internetverbinding heeft indien dit niet zo is. Visual Studio for Office 2010 runtime zal namelijk tijdens de installatie van de MSI automatisch worden gedownload en geïnstalleerd als het nog niet aanwezig is op het systeem. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 74

76 1. Klik op 'Load settings' om eventuele al aanwezige installatie-instellingen uit te lezen en klik op 'Next' 2. Selecteer 'I accept the terms in the license agreement' en klik op 'Next' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 75

77 3. Vink de gewenste opties aan (zie de tabel met pr operties in paragraaf MyCorsa NxT Office Add-in) en/of vul het weergegeven veld correct in. Klik op 'Next' 4. Klik op 'Install' om de installatie te starten Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 76

78 Deze melding geeft aan dat Visual Studio for Office 2010 runtime niet is geïnstalleerd en niet kan worden gedownload. Breek de installatie af, installeer Visual Studio for Office 2010 runtime en start de i nstallatie opnieuw. 5. De installatievoortgang wordt getoond Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 77

79 6. De installatie is succesvol uitgevoerd. Klik op 'Finish' om de installatie-wizard te sluiten U kunt controleren of de MyCorsa NxT Office Add-in correct is geïnstalleerd door Microsoft Word en Outlook te openen en te controleren of de volgende optie aanwezig is: Installeren met een opdrachregel Naast de installatie met behulp van een wizard kan de MyCorsa NxT Office Add-in ook met een opdrachtregel worden geïnstalleerd. Bij het installeren van de MyCorsa NxT Office Add-in met een opdrachtregel moeten enkele andere opdrachten worden gebruikt als bijvoorbeeld bij een MSI product installer. Onderstaande opdrachtregel wordt gebruikt om parameters aan de installer mee te geven. De MSI wizard wordt dan wel nog weergegeven. Pas de locatie van het MyCorsa NxT configuratiebestand aan. Als het template-bestand wordt gebruikt, dan hoeft de volledige property niet te worden toegepast. Meer informatie over de properties vindt u in hoofdstuk MyCorsa NxT Office Add-in. "MyCorsa NxT Office Add-in.exe" /V"TDSNXTXML=\"...\bct\tds\corsa72\ini\MyCORSA_NXT_PROD.config\" TDSALLUSERS=\"1\" TDSDEFAULT=\"1\"" Let bij deze opdrachtregels goed op het gebruik van backslashes ( \ ) en quotes ( " ). Onderstaande opdrachtregel kan worden gebruikt om de installatie volledig zonder toezicht (silent en unattended) uit te voeren. "MyCorsa NxT Office Add-in.exe" /S /W /V"TDSNXTXML=\"...\bct\tds\corsa72\ini\MyCORSA_NXT_PROD.config\" TDSALLUSERS=\"1\" TDSDEFAULT=\"1\" /qn" Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 78

80 Naast het installeren van de MyCorsa NxT Office Add-in met behulp van de het.exe-bestand, is het ook mogelijk om de installatie uit te voeren met de MSI installer. Een nadeel van deze werkwijze is dat de automatische updatefunctionaliteit van de installatie verloren gaat. Bij gebruik van de '.exe' wordt namelijk herkend dat een eerdere versie is geïnstalleerd, waarna alleen een update-wizard wordt doorlopen. Met de MSI installer is deze functionaliteit niet beschikbaar en moet de oude MSI eerst worden verwijderd om vervolgens de MSI opnieuw te installeren. De MSI installer wordt door BCT niet los uitgeleverd. Als u de installatie uit wilt voeren met de MSI installer, moet u deze extraheren uit de '.exe'. Start eerst de installatie met een dubbelklik op het.exe-bestand. Laat de installatie-wizard op het eerste venster openstaan en navigaar naar de %TEMPT%-map. In één van de submappen van deze map bevindt zich het bestand 'MyCorsa NxT Office Add-in.msi'. Kopieer dit bestand naar een gewenste locatie en sluit de installatiewizard. Met behulp van deze losse MSI kan de installatie worden uitgevoerd Configuratie bestand Voor de MyCorsa NxT Office Add-in wordt gebruikt gemaakt van een configuratiebestand. In dit configuratiebestand wordt voor elke Corsa omgeving een referentie aangemaakt. Hieronder is een voorbeeld van een configuratiebestand voor MyCorsa NxT opgenomen. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <environments> <environment name="corsaprod" url=" <environment name="corsatest" url=" </environments> In de volgende tabel worden de instellingen beschreven die kunnen worden aangepast in relatie tot het bovenstaande voorbeeld. Veld Standaardwaarde Omschrijving name url corsaprod corsatest WService=ws_prod/ WService=ws_test/ Deze waarde bevat een korte en unieke omschrijving voor de omgeving. Een ander voorbeeld zou 'acceptatieomgeving' kunnen zijn. Deze waarde bevat de URL van de MyCorsa NxT installatie. Let op de opbouw van de URL. Zodra een gebruiker voor het eerst de Office-integratie gebruikt, wordt de eerste omgeving gebruikt die is benoemd in het configuratiebestand. Als u een andere omgeving wilt gebruiken kan de database-selectie worden ingeschakeld en/ of de waarde van de registersleutel worden aangepast. Zie voor meer informatie het hoofdstuk MyCorsa NxT Office Add-in Collectieve registratie Vanaf MyCorsa NxT Office Add-in versie 1.13 en de Corsa 2014 release of hoger is het mogelijk om meerdere s tegelijkertijd (collectief) vanuit Microsoft Outlook in MyCorsa NxT op te slaan. De geselecteerde s worden in MyCorsa NxT opgeslagen en in de takenlijst van de gebruiker geplaatst die de s opslaat. Om dit mogelijk te maken dient de ' Extra' registersleutel aangemaakt te worden in 'HKEY_CURRENT_USER \Software\BCT\MyCorsa NxT'. Deze registersleutel wordt niet door de MyCorsa NxT Office Add-in aangemaakt, maar dient handmatig gezet te worden. De waarde van deze registersleutel moet op '1' ingesteld worden om de functionaliteit in te schakelen. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 79

81 Let op: vanaf de MyCorsa NxT Office Add-in versie 1.21 / 2.01 i.c.m. de Corsa release met UCR of recenter, wordt onderstaande registersleutel niet meer gebruikt. De Corsa parameters zijn wel nog van toepassing. Daarnaast moeten gebruikers geautoriseerd worden voor het registreren van s in MyCorsa NxT. Neem de functionele documentatie van de MyCorsa NxT door voor meer informatie met betrekking tot de gewijzigde functionaliteit. Bij het gebruik van een oudere UCR en/of Corsa release wordt onderstaande registersleutel wel gebruikt. Registersleutel: [HKEY_CURRENT_USER\Software\BCT\MyCorsa NxT] " Extra"=dword: De volgende Corsa parameters hebben verder raakvlakken met deze functionaliteit en dienen ingesteld te worden: De documentsoort (stuksoort) voor wordt opgeslagen in de parameter dstpmail. De documentsoort (stuksoort) voor bijlagen wordt opgeslagen in de parameter dstpatt. De relatiesoort tussen en bijlagen wordt opgeslagen in de parameter stdrelat. De relatiesoort tussen bijlage en bijlagen wordt opgeslagen in de parameter stdrelat Geforceerde browserkeuze De MyCorsa NxT Office Add-in maakt gebruik van de browser die in het OS ingesteld is als standaardbrowser om verbinding met MyCorsa NxT te maken. Vanaf MyCorsa NxT Office Add-in versie 1.13 is het mogelijk om gebruik te maken van een andere browser. Zo kan een gebruiker zijn eigen voorkeursbrowser gebruiken voor het openen van MyCorsa NxT, zonder de standaardbrowser in het OS aan te passen. Er dient hiervoor de 'Browser' registersleutel aangemaakt te worden in 'HKEY_CURRENT_USER\Software\BCT \MyCorsa NxT'. De standaardwaarde is leeg en dit betekent dat er met de standaardbrowser volgens het OS gewerkt wordt. Indien een afwijkende browser vanuit de add-in gebruikt moet worden, moet de waarde van deze sleutel aangepast worden naar het pad van de browser executable, bijvoorbeeld C:\Program Files (x86)\mozilla Firefox \firefox.exe voor FireFox, C:\Program Files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe voor chrome, C:\Program Files (x86)\internet Explorer\iexplore.exe voor Internet Explorer. Let op: de 'Browser' registersleutel wordt niet door de MSI aangemaakt, maar dient handmatig aangemaakt te worden. Registersleutel (voorbeeld): [HKEY_CURRENT_USER\Software\BCT\MyCorsa NxT] "Browser"="\"C:\\Program Files (x86)\\mozilla Firefox\\firefox.exe\""; Proxyserver De MyCorsa NxT Office Add-in is geschikt voor het gebruik in combinatie met een proxyserver. De add-in detecteert automatisch de benodigde instellingen (de instellingen zoals deze in het systeem zijn ingesteld). Als deze instellingen niet kloppen, toont de add-in een venster waarin je juiste instellingen ingevuld kunnen worden. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 80

82 Deze gegevens worden in het register opgeslagen onder 'HKEY_CURRENT_USER\Software\BCT\MyCorsa NxT'. In onderstaande tabel is opgenomen onder welke registersleutel een waarde wordt opgeslagen. Waarde Registersleu tel Omschrijving Proxy IP ProxyIP De hostname of het IP adres van de proxyserver. Poort ProxyPoort De proxyserver poort die gebruikt moet worden. Gebruikersnaam ProxyUser De gebruikersnaam die gebruikt moet worden voor de connectie met de proxyserver. Wachtwoord ProxyPasswo rd Het wachtwoord behorende bij de gebruikersnaam. Vanaf MyCorsa NxT Office Add-in versie 1.18 is er een mogelijkheid ingebouwd om de add-in geforceerd te laten communiceren met de proxyserver zoals die is ingesteld in de ProxyIP en ProxyPoort registersleutels. Hiervoor is een additionele registersleutel noodzakelijk die toegevoegd moet worden aan 'HKEY_CURRENT_USER\Software\BCT \MyCorsa NxT', namelijk de 'ProxyRequired' registersleutel die de DWORD waarde 0 of 1 kan bevatten Bij 0 wordt automatisch naar de proxy instellingen gezocht. Bij 1 wordt de proxyserver gebruikt vanuit de ProxyIP en ProxyPoort registersleutels. De waarde 1 kan dus gebruikt worden als het automatisch zoeken van de proxy-server gegevens niet functioneert. Registersleutel: [HKEY_CURRENT_USER\Software\BCT\MyCorsa NxT] "ProxyRequired"=dword: Deze registersleutel wordt niet door de MSI aangemaakt, maar dient handmatig of bijvoorbeeld via GPO aangemaakt te worden Logging Vanaf MyCorsa NxT Office Add-in versie 1.21 / is het mogelijk om logging te genereren. Deze logging is zinvol bij troubleshooting. Voeg de volgende registersleutel toe om het aanmaken van logging te activeren: [HKEY_CURRENT_USER\Software\BCT\MyCorsa NxT] "DebugMode"=dword: Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 81

83 Start vervolgens de Microsoft Office applicaties opnieuw om de registersleutel te activeren. De logging wordt aangemaakt in de '%TEMP%' map van de ingelogde gebruiker en heeft de naam 'MyCorsaNxTAddIn.log'. Verwijder bovenstaande registersleutel of wijzig de waarde naar '0' om het genereren van logging uit te schakelen. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Office integratie 82

84 11. MyCorsa NxT beschikbaar stellen via het internet BCT is verantwoordelijk voor de installatie van de diverse Corsa componenten (waaronder dus ook o.a. OpenEdge AppServer, OpenEdge WebSpeed en de Corsa 7.2 Web Service) binnen een LAN. Deze en andere Corsa installatiehandleidingen gaan ook daarvan uit. Indien Corsa functionaliteit, zoals bijvoorbeeld MyCorsa NxT of de Corsa 7.2 Web Service, extern beschikbaar moet worden gesteld, bijvoorbeeld voor thuiswerkplekken of koppelingen met externe systemen, dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen vinden voornamelijk plaats binnen de infrastructuur en zijn voor een belangrijk deel in het kader van beveiliging. BCT geeft zelf geen documentatie en advies over deze maatregelen, maar kan indien gewenst ondersteunen met een derde externe partij voor advies en/of inrichting van de externe onsluiting (DMZ, Reverse Proxy, VPN, WAF, IP filtering, token, twofactor-authentication, etc.). De hiervoor genoemde technische beveiligingsmaatregelen van infrastructuur/software en standpunt van BCT zijn conform het 'Layered Security Framework' concept en de beveiligingsrichtlijnen van instituten zoals NCSC en OWASP. Het niet rechtstreeks koppelen van de Corsa componenten aan het internet vallen ook onder dit concept en de beveiligingsrichtlijnen. Vandaar ook de scheiding van de Corsa componenten (binnen het LAN) en de inrichting t.b.v. externe ontsluiting (DMZ, etc.) in onderstaand infrastructuurschema. Onderstaand infrastructuurschema is een voorbeeld van de hiervoor genoemde informatie. Zo zijn er in de praktijk ook andere oplossingen en technieken mogelijk dan hieronder afgebeeld. Meer informatie over BCT en informatiebeveiliging is te vinden op de website van BCT. Installatiehandleiding MyCorsa NxT MyCorsa NxT beschikbaar stellen via het internet 83

85 12. Migratie van MyCorsa WebAccess Als u al beschikt over MyCorsa WebAccess en uw organisatie gaat over naar de release, dan moet de installatie van MyCorsa WebAccess ongedaan worden gemaakt. In deze paragraaf zijn de stappen opgenomen die u moet doorlopen om de installatie van MyCorsa WebAccess te verwijderen. Let op: stop de OpenEdge WebSpeedbroker voordat onderstaande stappen worden uitgevoerd. 1. Verwijder de webz7_img virtuele directory in IIS. Open hiervoor de 'Internet Information Services (IIS) Manager' en volg onderstaande stappen. Navigeer naar 'Sites Default Web Site webz7_img'. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de 'webz7_img' map en selecteer 'Remove' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Migratie van MyCorsa WebAccess naar MyCorsa NxT 84

86 Selecteer 'Yes' bij de vraag of de virtuele directory moet worden verwijderd 2. Verwijder de WebzMod.dll en CGIIP.exe uit de 'ISAPI and CGI Restrictions' lijst. Volg hiervoor onderstaande stappen. Klik in de IIS Manager op de hostnaam en ga daarna in de middelste kolom naar 'ISAPI and CGI Restricti ons' Installatiehandleiding MyCorsa NxT Migratie van MyCorsa WebAccess naar MyCorsa NxT 85

87 Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de cgiip. exe vermelding en selecteer 'Remove' Klik op 'Yes' Voer bovenstaande stappen ook uit voor de WebzMod.dll. 3. Open de Windows Verkenner en navigeer naar de src<omgeving> map van de WebSpeed Broker (bijvoorbeeld 'D:\bct\tds\3tier\srcprod'). Installatiehandleiding MyCorsa NxT Migratie van MyCorsa WebAccess naar MyCorsa NxT 86

88 Verwijder de 'webz7_img' en 'webz7_style' mappen uit de 'src<omgeving>' map 4. Verwijder de webz7.pl uit de srcprod map van de WebSpeed Broker (bijvoorbeeld 'D:\bct\tds\3tier\srcprod'). 5. Verwijder de webz7.pl en de webz7_style vermeldingen uit het ProPath van de WebSpeed Broker. 6. De scripts en wwwroot mappen (inclusief inhoud) mogen niet worden verwijderd omdat deze nodig zijn voor de algemene werking van OpenEdge WebSpeed / MyCorsa NxT. 7. Volg nu de stappen die zijn beschreven in de hoofdstukken IIS configuratie en Corsa configuratie. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Migratie van MyCorsa WebAccess naar MyCorsa NxT 87

89 13. Updaten Bij een update van MyCorsa NxT moet goed worden gelet op de volgende afhankelijkheid. Als tijdens een update nieuwe PL-bestanden worden geplaatst, dan moet ook de bijbehorende versie van MyCorsa NxT (Static en Templates mappen) worden geplaatst. Andersom geldt deze beperking ook. Meer informatie over het plaatsen van een MyCorsa NxT update vindt u in de updatehandleiding. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Updaten 88

90 14. Bijlagen 14.1 MyCorsa NxT kennisbank In deze bijlage worden meldingen besproken die kunnen optreden tijdens de installatie of het gebruik van MyCorsa NxT: Melding Na het opstarten van MyCorsa NxT verschijnt wel het login venster, maar het thema wordt niet geladen. Informatie/Oplossing De wz_stat parameter is niet correct ingesteld. De wz_stat parameter moet de waarde van de Static virtuele directory bevatten. Voor meer informatie zie Corsa configuratie. Let op: na het wijzigen van de wz_stat parameter moet een herstart van de WebSpeed broker plaatsvinden. Na het opstarten van MyCorsa NxT verschijnt onderstaande foutmelding in het login venster. Bij het gebruik van een kalender in MyCorsa NxT werkt het selecteren van een datum niet. EML bestanden kunnen niet geopend worden in Microsoft Outlook 2007 De versie van de PL bestanden (in het bijzonder de webnxt.pl) verschilt van de static bestanden. Waarschijnlijk is een update van de PL bestanden geplaatst zonder de static bestanden bij te werken. Plaats de bijbehorende versie van de staticbestanden om het probleem te verhelpen. About:blank is niet toegevoegd aan de Trusted Sites. Dit dient te gebeuren omdat de kalender wordt aangeroepen vanuit een iframe waarbij de src="" is (blank). In Microsoft Outlook 2007 kunnen standaard geen EML bestanden geopend worden. Zie KB in de Microsoft Knowledgebase ( kb/956693) om het openen van EML bestanden mogelijk te maken in Outlook Let op: een voorwaarde hiervoor is dat minimaal Service Pack 2 voor Microsoft Office 2007 geïnstalleerd is MyCorsa NxT via internet: Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen bij het gebruik van MyCorsa NxT via het internet: Is het mogelijk voor een gebruiker in MyCorsa NxT om zijn wachtwoord te wijzigen? Ja, dit is mogelijk. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Bijlagen 89

91 Is het mogelijk om de geldigheidsduur van een wachtwoord in te stellen? Ja, dit is mogelijk. Dit dient in Corsa (Desktop) geconfigureerd te worden d.m.v. parameters. Is Single Sign On mogelijk? Standaard komt MyCorsa NxT bij het starten met een inlogscherm. Het is echter ook mogelijk om het inloggen automatisch te laten uitvoeren aan de hand van de Windows gebruiker (SSO). BCT heeft hierover documentatie. Zijn er extra CAL s nodig op de Windows web server? Er zijn geen extra Microsoft CAL's nodig op de Windows web server. In Internet Explorer is het mogelijk om ingevulde gebruikersnamen en wachtwoorden van een website op te slaan. Is dit uit te schakelen (dit vormt nl. een beveiligingsrisico)? Zo ja, alleen op client niveau, of ook op server niveau? Zie hiervoor de volgende website: Zijn er zogenaamde audits geweest binnen of buiten BCT voor MyCorsa NxT (in het kader van security)? Zo nee, zijn hier plannen voor? Er zijn geen audits geweest of gepland welke door BCT zijn geïnitieerd. Bij een klant van BCT heeft in het verleden wel een audit plaatsgevonden naar het onderliggende systeem (WebSpeed). Alle ontdekte vulnarabilities waren op te lossen door ofwel Progress OpenEdge 10 te gebruiken of de infrastructuur iets aan te passen (denk aan LAN, DMZ, enz.). Is het mogelijk om in Corsa en/of MyCorsa NxT te zien wie wanneer en hoe lang heeft ingelogd in het systeem? Het is momenteel mogelijk om de actieve sessies te zien. Voor de rest dienen de web server log files te worden gebruikt. Hoe kan de session timeout in MyCorsa NxT worden verlaagd? Door het configureren van de parameter wz_stime in Corsa. Is het voor MyCorsa NxT mogelijk om alleen poort 443 voor HTTPS / SSL te gebruiken en poort 80 (HTTP) uit te schakelen? Dit is een instelling aan de kant van IIS. Ja, het is mogelijk MyCorsa NxT Office Add-in kennisbank In deze bijlage wordt meer informatie verstrekt voor het onderzoeken van eventuele meldingen voor de MyCorsa NxT Office Add-in. Melding Na het installeren van de MyCorsa NxT Office Add-in wordt de volgende melding weergegeven bij het starten van Microsoft Office Word of Outlook. Informatie/Oplossing Deze melding wordt weergegeven als de installatie van de MyCorsa NxT Office Add-in naar een andere map dan de Program FIles map is geïnstalleerd. Deze melding is een waarschuwingsmelding van Microsoft Office. Om deze melding te voorkomen dient men de MyCorsa NxT Office Add-in te installeren naar de Program Files map. Eindgebruikers kunnen met behulp van de knop 'Install' de Add-in alsnog installeren. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Bijlagen 90

92 Melding Informatie/Oplossing De 'Save in MyCorsa NxT' knop in Word en Outlook verschijnt niet na het installeren van de MyCorsa NxT Office Add-in. Controleer de volgende zaken: Is de TDSDEFAULT parameter tijdens de installatie op 1 ingesteld? Deze parameter zorgt ervoor dat de 'Save in MyCorsa NxT' knop in Word en Outlook standaard wordt ingeschakeld. Is de ALLUSERS parameter tijdens de installatie ingesteld op 1? Indien deze op 0 wordt ingesteld, dan wordt de integratie alleen voor de gebruiker geïnstalleerd die de MyCorsa NxT Office Add-in heeft geïnstalleerd. Is de VSTO Runtime 2010 Redistributable geïnstalleerd? Is de plug-in ingeschakeld in Word en/of Outlook? Controleer ook of de plug-in wellicht in de lijst van disabled items staat. Werkwijze: 1. Open Word Klik links bovenin op de Office knop. 3. Ga naar 'Opties voor Word'. 4. Klik op 'Invoegtoepassingen'. 5. Controleer of de 'Elemenz Word Add-in' in de lijst van 'Actieve invoegtoepassingen' is opgenomen. Volg de volgende stappen indien dit niet zo is. 6. Selecteer onderin (achter 'Beheren') 'COMinvoegtoepassingen' en klik op Start. 7. Klik in het volgende scherm 'Acrobat PDFmaker Office COM Addin' aan en druk op 'OK'. 8. Ga vervolgens weer terug naar het scherm 'Invoegtoepassingen' (Office knop > Opties voor Word > Invoegtoepassingen). 9. Selecteer onderin (achter 'Beheren') 'Uitgeschakelde items' en klik op Start. 10. Klik vervolgens de PDFmaker add-in aan en klik op 'Inschakelen'. Controleer of de MyCorsa_NxT_<omgeving>.config op de juiste manier is ingesteld. Indien dit configuratiebestand niet juist is (elementen die ontbreken/verkeerde benaming hebben) wordt de knop ook automatisch uitgeschakeld. Is de meest recente Office Add-in geïnstalleerd? Zo niet, installeer dan de meest recente Office Add-in en probeer het nogmaals. Indien bovenstaande zaken zijn gecontroleerd en de knop verschijnt nog steeds niet, voeg dan de VSTO_SUPPRESSDISPLAYALERTS environment variabele toe in Windows en geef deze de waarde 0. Voor meer informatie zie Schakel de plug-in vervolgens weer in in bijvoorbeeld Word en controleer welke foutmelding wordt gegeven. Installatiehandleiding MyCorsa NxT Bijlagen 91

93 Copyright Alle in dit document aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo's etc.) is eigendom van BCT BV. De inhoud ervan mag niet worden (her)ge bruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van BCT BV. Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van en/of informatie over het verkrijgen van toestemming voor publicatie, neem dan contact op met BCT BV. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze cursus kunt u een sturen aan helpfeedback@bct.nl. Disclaimer Iedere overeenkomst met personen of organisaties uit de werkelijkheid berust op louter toeval. BCT, handelsnaam van BCT BV Postbus 59, 6130 AB Sittard, Hub Dassenplein 3, 6131 LB Sittard T +31 (0) , F +31 (0) , E info@bct.nl, I KvK-nummer: Servicedesk: T +31 (0) , F +31 (0) , E servicedesk@bct.nl

Nog meer weergeven

Installatiehandleiding. MyCorsa NxT - PDF Free Download (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5523

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.